पवित्र पाडवासाडेतीन मुहूर्ताचेवलय आहे!उत्तम दिनाचे महात्म्य आहे !सुखद ठरो हा छान पाडवा!!त्यात असु देअवीट हा गोडवा!!शुभ पाडवा !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *