हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,तेच माझ्या जगण्याची आस आहे…एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,तिच माझ्यासाठी खास आहे…

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *